BHP dla firm


Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania firmy.

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek tworzenia służby bhp
(KP art. 237 § 1).

 

Jednocześnie firmy mogą powierzyć ten obowiązek specjalistom spoza firmy
(KP art. 237 § 2).

 

Wykonujemy zadania służby bhp i ppoż profesjonalnie, bazując na doświadczeniu, oraz wiedzy.

Do dyspozycji Klientów oddajemy wysoce wykwalifikowaną kadrę bhp oraz ppoż.

 

Pakiet usług w zakresie BHP dla Firm:

 

 • sprawowanie zadań i obowiązków inspektora bhp.
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp.
 • szkolenia wstępne i okresowe.
 • szkolenia z pierwszej pomocy i obsługi apteczek.
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji w razie wypadków.
 • tworzenie kart charakterystyk i instrukcji bhp dla stanowisk pracy.
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego.
 • opracowywanie, pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i,oraz wystąpienia inspektorów PIP.
 • realizacja zaleceń pokontrolnych.
 • dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

 

W ramach obsługi PPOŻ wykonujemy:

 

 • sprawowanie obowiązków inspektora ochrony ppoż.
 • kontrola rozpoznawcza oraz nadzór stanu bezpieczeństwa ppoż.
 • szkolenia pracowników w zakresie podstawowych przepisów przeciwpożarowych i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

 

 Zajmujemy się również legalizacja i przeglądami technicznymi oraz naprawa podręcznego sprzętu ppoż

W naszym asortymencie posiadamy wszelki potrzebny sprzęt
gaśnice przenośne i przewoźne, urządzenia gaśnicze, agregaty gaśnicze, szafki na gaśnice, szafki na zawory hydrantowe, węże, koce p-poż., armatura hydrantowa oraz części do gaśnic i agregatów

Pobierz Pliki BHP

[pobierz] 0.1 MB wywiad zawodowy
[pobierz] 0.1 MB zaswiadczenie o stanie zdrowia
[pobierz] 0.1 MB karta szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp
[pobierz] 0.1 MB karta wypadku w drodze
[pobierz] 0.1 MB protokol powypadkowy